Om vår helsetjeneste for bedrifter

Vår visjon for bedriftshelsetjenesten er ikke å være størst, men best.

For oss er det viktigst at vi kjenner våre kunder og at de kjenner oss, slik at samarbeidet med bedriftshelsetjenesten gir merverdi både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

BHT


Legevakt Vest Bedriftshelsetjeneste er godkjent av Arbeidstilsynet.

Vår bedriftshelsetjeneste består av medarbeidere med kompetanse innen arbeidsmedisin, ergonomi, yrkeshygiene, systematisk HMS-arbeid, samt psykososialtog organisatorisk arbeidsmiljø.

Gjennom inngående bransjekunnskap og tverrfaglig arbeid tilbyr vi våre kunder løsninger som er målrettede, bransjetilpasset og risikobasert.

I tillegg til å tilfredsstille Arbeidstilsynets krav til kompetanse og kvalitet, tilbyr vi også tilleggstjenester gjennom Legevakt Vest og våre samarbeidspartnere.

Våre medarbeidere: