Psykoterapeut

Ekaterina Bagreeva

Ekaterina har tverrkulturell erfaring fra samtaleterapi med voksne i livsutfordrende situasjoner, bakgrunn i gestalt, bruk av projektive grafiske metoder i personlighetsanalyse og terapi. Ekaterina bistår innen psykososialt arbeidsmiljø, sykefravær og krisehåndtering