HMS-sykepleier

Tone Brubakken

Tone  inngår som en del av Legevakt Vest BHT sitt ekspertteam innen sykefraværsoppfølging. Hun har uttalt kompetanse innen smittevern og er sertifisert førstehjelpsinstruktør. Hun er i gang med sertifisering innen faktaundersøkelse og konflikthåndtering.