Helsetjeneste for frisører

Vi er den mest tilgjengelig bedriftshelsetjenesten. Du kan komme til oss, eller vi kommer til deg!

Frisører er lovpålagt BHT

En bedriftshelsetjeneste vil blant annet hjelpe deg med å redusere sykefraværet til de ansatte og skape en bedre arbeidsplass.

Eksempelvis vil en bedrift med 500 ansatte med landsgjennomsnitt i lønn og sykefravær på 6.75%, bruker i snitt 22 millioner kroner i året på sykefravær. Reduseres det med 10%, betyr det over 2 millioner kroner spart i året!

Forebygge helseplager og unødvendig sykefravær
Vi kan utføre førstehjelpskurs
Vi kan utføre yrkesvaksinasjon på arbeidsplassen

Hvilke utfordringer er knyttet til arbeidet? 

Arbeid med vann eller kjemikalier

Høye emosjonelle krav

Ensformig og repetativt arbeid

Tips fra oss

Hvorfor Legevakt Vest?

Legevakt Vest Bedriftshelsetjeneste er godkjent av Arbeidstilsynet. I tillegg til å oppfylle alle krav til kompetanse og kvalitet, tilbyr vi også andre tjenester gjennom Legevakt Vest og våre samarbeidspartnere.

Godkjent av Arbeidstilsynet
Vi kommer til bedriften din
Dokumentasjon mot myndighetene
Dokumentasjon til internkontrollen
Kunnskap og forståelse om HMS-arbeid
Gode priser og ingen bindingstid
Fast kontaktperson og tverrfaglig kunnskap

Gode fordeler og tjenester

Alle virksomheter som er tilknyttet Legevakt Vest Bedriftshelsetjeneste får unike fordeler gjennom oss. Alle ansatte i virksomheten, inkludert partner og hjemmeboende barn, vil få medlemspriser på tjenestene hos Legevakt Vest. Legevakten vår holder åpent hver dag hele året, og gir deg rask hjelp når du trenger det!

Risikovurderinger
Systematisk HMS-arbeid
Kriseberedskap
Oppfølging etter skader
Bistand ved langvarig og hyppig sykefravær.

Bedriftshelsetjeneste

Ledere og medarbeidere fungerer best friske. Et godt HMS-arbeid kan føre til lavere sykefravær, mer fornøyde ansatte, lavere turnover og økt produktivitet. Vi tilbyr derfor gode og skreddersydde BHT-løsninger for alle typer bedrifter. Hos oss finner dere allmennleger samt en rekke spesialister.

Med bedriftshelsetjeneste hos oss vil alle ansatte i deres virksomhet, inkludert partner og hjemmeboende barn, få medlemspriser på tjenestene hos Legevakt Vest.

Annen nyttig informasjon

Hvorfor samarbeide med vår bedriftshelsetjeneste?

Medlemsfordeler

Samarbeidspartnere

Godkjent bedrifthelsetjeneste (BHT)

Legevakt Vest Bedriftshelsetjeneste er godkjent av Arbeidstilsynet. Vår bedriftshelsetjeneste består av svært dyktige medarbeidere med kompetanse innen arbeidsmedisin, ergonomi, yrkeshygiene, systematisk HMS-arbeid, samt psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.Vår visjon for bedriftshelsetjenesten er ikke å være størst, men best. For oss er det viktigst at vi kjenner våre kunder og at de kjenner oss, slik at samarbeidet med bedriftshelsetjenesten gir merverdi både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Gjennom inngående bransjekunnskap og tverrfaglig arbeid tilbyr vi våre kunder løsninger som er målrettede og bransjetilpasset.

Vi bistår virksomheter i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Bedriftshelsetjenesten er en fagkyndig og rådgivende tjeneste innen forebyggende og systematisk HMS-arbeid, og skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål.I tillegg til å tilfredsstille Arbeidstilsynets krav til kompetanse og kvalitet, tilbyr vi også andre tjenester gjennom Legevakt Vest og våre samarbeidspartnere.

Hvorfor samarbeide med vår bedriftshelsetjeneste?
Noen bransjer er pålagt gjennom egen forskrift å knytte seg til godkjent bedriftshelsetjeneste (se om din virksomhet har plikt her). Andre har plikt som følge av økt risiko for sykdom, skade og psykisk belastning i arbeidet. En del virksomheter velger å knytte seg til en bedriftshelsetjeneste fordi de ser at det lønner seg. Et godt HMS-arbeid kan føre til lavere sykefravær, mer fornøyde ansatte, lavere turnover og økt produktivitet.

Medlemsfordeler
Alle virksomheter som er tilknyttet Legevakt Vest Bedriftshelsetjeneste får unike fordeler gjennom oss. Alle ansatte i virksomheten, inkludert partner og hjemmeboende barn, vil få medlemspriser på tjenestene hos Legevakt Vest. I tillegg tilbyr Ullern Trening rabatterte priser på trening.

Samarbeidspartnere
Legevakt vest BHT har godt samarbeid med følgende aktører:

Møt vår lungelege!


Legevakt vest bedriftshelsetjeneste.

La oss sende deg et uforpliktende tilbud.