Usikker på om bedriften din trenger en helsetjeneste?

Ukentlig får vi i Legevakt Vest Bedriftshelsetjeneste spørsmål fra bedrifter om de bør ha bedriftshelsetjeneste.

Det korte svaret er alltid ja, men ikke nødvendigvis fordi regelverket tilsier det. 

Lovpålagt bedriftshelsetjeneste?

Lovpålagt bedriftshelsetjeneste er et sentralt virkemiddel for å skape trygge og gode rammer for arbeidet. Når risikoforhold i virksomheter tilsier det, er arbeidsgiver pliktig til å knytte til seg en godkjent bedriftshelsetjeneste.

I 2018 beregnet Oslo Economics dette omfanget til om lag 50 bransjer, 95.000 bedrifter og 1,6 millioner arbeidstakere rundt om i landet. Lurer du på om din bedrift faller inn under den lovpålagte ordningen kan du sjekke det her.

Økende andel av nye bedrifter

De fleste av våre bedriftskunder kommer nettopp fra bransjer hvor en godkjent bedriftshelsetjeneste er lovpålagt. Samtidig ser vi at en stadig økende andel av våre nye bedriftskunder kommer fra bransjer hvor dette ikke er obligatorisk. Dette opplever vi som en svært positiv utvikling, for både arbeidstakere og arbeidsgivere.

Bedriftshelse er i ferd med å gå fra å være ansett som en kostnad i regnskapet til å bli et verktøy for:

Sunt arbeidsmiljø
Økt lojalitet
Redusert sykefravær
Høyere produktivitet
Bedre arbeidsmiljø

Vår helsetjeneste for bedrifter

Legevakt Vest er en av Arbeidstilsynets forhåndsgodkjente bedriftshelsetjenester. Det vil si at vi innehar alle de kompetanseområdene som skal til for å kontrollere, forebygge og behandle arbeidsrelaterte skader og sykdom på din arbeidsplass. I tillegg til vår bedriftshelsetjeneste kan vi tilby bedriftskundene tilgang til vår legevakt (365 dager i året) og en rekke spesialisthelsetjenester.

HMS-kurs og system
Førstehjelpskurs
Helsekontroll og vaksinering
Koronatesting og beredskap
Ergonomisk kartlegging

Vi kommer til deg

Vi tar imot kunder i våre lokaler i Silurveien 2 og på CC Vest i Oslo, men reiser også ut til bedrifter med vår mobile bedriftshelsetjeneste på hjul. Gjennom dyktige samarbeidspartnere har vi også tilstedeværelse i store byer som Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. I løpet av 2023 vil Legevakt Vest etablere eget kontor i Tromsø.

Lurer du fortsatt på om din bedrift bør knytte seg til en godkjent bedriftshelsetjeneste? Ta kontakt med oss!

Erfaring fra flere
fantastiske selskaper

Bedriftshelsetjeneste

Ledere og medarbeidere fungerer best friske. Et godt HMS-arbeid kan føre til lavere sykefravær, mer fornøyde ansatte, lavere turnover og økt produktivitet. Vi tilbyr derfor gode og skreddersydde BHT-løsninger for alle typer bedrifter. Hos oss finner dere allmennleger samt en rekke spesialister.

Med bedriftshelsetjeneste hos oss vil alle ansatte i deres virksomhet, inkludert partner og hjemmeboende barn, få medlemspriser på tjenestene hos Legevakt Vest.

Annen nyttig informasjon

Hvorfor samarbeide med vår bedriftshelsetjeneste?

Medlemsfordeler

Samarbeidspartnere

Godkjent bedrifthelsetjeneste (BHT)

Legevakt Vest Bedriftshelsetjeneste er godkjent av Arbeidstilsynet. Vår bedriftshelsetjeneste består av svært dyktige medarbeidere med kompetanse innen arbeidsmedisin, ergonomi, yrkeshygiene, systematisk HMS-arbeid, samt psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.Vår visjon for bedriftshelsetjenesten er ikke å være størst, men best. For oss er det viktigst at vi kjenner våre kunder og at de kjenner oss, slik at samarbeidet med bedriftshelsetjenesten gir merverdi både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Gjennom inngående bransjekunnskap og tverrfaglig arbeid tilbyr vi våre kunder løsninger som er målrettede og bransjetilpasset.

Vi bistår virksomheter i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Bedriftshelsetjenesten er en fagkyndig og rådgivende tjeneste innen forebyggende og systematisk HMS-arbeid, og skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål.I tillegg til å tilfredsstille Arbeidstilsynets krav til kompetanse og kvalitet, tilbyr vi også andre tjenester gjennom Legevakt Vest og våre samarbeidspartnere.

Hvorfor samarbeide med vår bedriftshelsetjeneste?
Noen bransjer er pålagt gjennom egen forskrift å knytte seg til godkjent bedriftshelsetjeneste (se om din virksomhet har plikt her). Andre har plikt som følge av økt risiko for sykdom, skade og psykisk belastning i arbeidet. En del virksomheter velger å knytte seg til en bedriftshelsetjeneste fordi de ser at det lønner seg. Et godt HMS-arbeid kan føre til lavere sykefravær, mer fornøyde ansatte, lavere turnover og økt produktivitet.

Medlemsfordeler
Alle virksomheter som er tilknyttet Legevakt Vest Bedriftshelsetjeneste får unike fordeler gjennom oss. Alle ansatte i virksomheten, inkludert partner og hjemmeboende barn, vil få medlemspriser på tjenestene hos Legevakt Vest. I tillegg tilbyr Ullern Trening rabatterte priser på trening.

Samarbeidspartnere
Legevakt vest BHT har godt samarbeid med følgende aktører:

Møt vår lungelege!


Legevakt vest bedriftshelsetjeneste.

Legg inn din epost under og vi vil ta kontakt for å avtale en uforpliktende og gratis veiledningstime.