Fagansvarlig sykepleier

Eira Ofstad Pedersen

Eira har jobbet som sykepleier siden 2016 og har fagansvaret på legevakten. Hun er i tillegg tillitsvalgt hos Legevakt Vest, og har således erfaring fra rollen. Eira er i tillegg sertifisert førstehjelpsinstruktør og bistår i arbeidet med vaksinasjon og helsekontroller.