HMS-sykepleier

Caroline Grenness

Caroline er offentlig godkjent sykepleier og har hovedansvarmed helsekontroller og vaksinering i regi av Legevakt VestBedriftshelsetjeneste. Caroline har yrkeserfaring både fra barnehage ogsykehjem / omsorgsboliger, og er i tillegg sertifisert førstehjelpsinstruktør.