HR og administrasjonsansvarlig / organisasjonsrådgiver

Anniken Kjos Nilsen

Anniken har utdanning innen juss, administrasjon og ledelse, og kan bistå innen det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet. I tillegg til organisasjonsrådgiver er hun HR og administrasjonsansvarlig for Legevakt Vest. Anniken er i gang med sertifisering innenfor faktaundersøkelse.