Hurra, vi er sertifisert miljøfyrtårn!

Legevakt Vest skal gjennomføre aktive tiltak for å bidra i kampen for nå aktuelle bærekraftmål innen 2030

💚

Hvorfor er dette viktig for oss?

Dette er et felles ansvar for å forvalte Norges og verdens ressurser på en respektfull og rettferdig måte for generasjoner som måtte komme.

Ønsker du å lese om vår miljøpolicy, kan du gå inn på vår nettside: https://www.legevaktvest.no/om-oss