Kjemisk eksponering - Diisocyanater

Det er restriksjoner for diisocyanater under EU`s  kjemikalieregelverk (REACH).

Fra 24. august 2023 må alle som  bruker eller håndterer diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger og  produkter ha fullført opplæring i sikker bruk.

Opplæringskravet  gjelder alle arbeidsgivere,  arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som bruker eller  håndterer slike blandinger og produkter med konsentrasjon på 0,1 %  (vektprosent) eller mer.

Kravet til opplæring har 3 ulike nivåer, avhengig av bruksområde og eksponeringsfare. Opplæringskravet gjelder også uavhengig av:

 • hvor ofte diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger brukes
 • om arbeidstakeren har fast eller midlertidig stilling
 • hvilken stillingsprosentarbeidstakeren har

Opplæringen må dokumenteres.

Mer om opplæringspunkter finnes på: https://lovdata.no/static/NLX3/32020r1149.pdf

 

Diisocyanater er en gruppe kjemiske stoffer som benyttes i en rekke ulike produkter, eksempelvis: 

 • Byggeskum
 • Lim
 • Malng
 • Lakk
 • Tetningsmasser
 • Gips
 • Industrielle blandinger og produkter

Fare er knyttet til at stoffet er sensibiliserende ved innånding og hudkontakt.

Det er risiko for yrkesastma hos arbeidstakere. Her er det anslått over 5000 tilfeller pr år i EU.

Disse bransjene omfattes av opplæringskravet:

 • Bygg og anlegg
 • Malings- og håndverkstjenester
 • Reparasjon, pleie og vedlikehold av biler og båter
 • Møbelproduksjon
 • Ulike industrielle virksomheter
 • Helsevesen

Legevakt Vest Bedriftshelsetjeneste anbefaler:

1.    Sjekk stoffkartotek for hvilke stoffer som inneholder diisocyanter. Her kan dere også høre med leverandør hvis du er usikker på om stoffet inneholder stoffet. Vil du vite mer om stoffkartotek – les her eller ta kontakt med oss i BHT: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/stoffkartotek/

 

2.    Opplæring av ansatte i tråd med kravet, og hvor opplæring bygger på de produkter(eksponering) som ansatte utsettes for. Dokumentasjon av godkjente opplæring skal beskrive:

 • hvem som har gjennomgått opplæringen
 • hvem som har gittopplæringen, og hvilken kompetanse vedkommende har
 • hvilke temaer som er gjennomgått
 • varighet på opplæringen
 • bekreftelse på at den som har fått opplæringen har oppnådd godkjente resultater
 • hvordan opplæringen er gitt (for eksempel som fysisk samling eller webinar)
 • dato og sted for opplæringen

3.    Dokumentasjon fra opplæring skal inngå som en del av virksomhetens internkontrollsystem.

4.    Ny opplæring om5 år.

Les mer: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/isocyanater/krav-til-opplaring-for-alle-som-bruker-diisocyanater/

Ta kontakt med BHT og hør hva vi kan bistå med.

Det handler om å sikre god arbeidshelse.

Skrevet av: 

Gry Brusevold
Daglig leder og senior HMS-rådgiver
Legevakt Vest Bedriftshelsetjeneste