Konfliktskolen

Konfliktskolen er et tredelt kurs som inneholder temaer som arbeidsmiljøkonflikter, forebygging, forståelse og håndtering. Kurset tar for seg konflikt fra oppstart til slutt, og deretter hvordan man skal gjenopprette det gode arbeidsmiljø etter en konflikt.

17 mars kl. 0830-1130 og 23 mai kl. 09-11
Digitalt (webinar)
Medlemsbedrifter: 3000,- pr pers, ikke medlem: 4500,- pr pers

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for bedriftens ledere, mellomledere, verneombud, tillitsvalg og HR.

Uoverensstemmelser og konflikter er vanlig på arbeidsplasser. Uenighet kan være tegn på en trygg arbeidsplass med takhøyde for at mennesker er ulike og kan ha forskjellige tilnærminger til hvordan sakers kal håndteres. I noen tilfeller kan det utarte seg til rød konflikt, noe som kan medføre en uheldig belastning på arbeidsmiljøet og virksomheten

Formålet med kurset er å gi konkrete og anvendbare kjøreregler og verktøy for å forebygge og håndtere konflikter. Kurset er tredelt: 

 • generelt om konflikt og konflikthåndtering
 • sanksjoner ved konflikt
 • Gjenoppretting av det gode arbeidsmiljø

Kurset tar for seg temaer som blant annet: 

 • Konflikttyper
 • Ulike roller i konfliktarbeidet
 • Håndtering av konflikt
 • Saksbehandling i krevende personalsamtaler
 • Opphør av arbeidsforholdet
 • Sentrale regelverk
 • Når kan en arbeidstaker sies opp?
 • Formkrav og krav til saksbehandling
 • Når og hva menes oppsigelsesvern
 • Virkning av feil saksbehandling
 • Hva kan bedriftshelsetjenesten bistå med

Bedriftshelsetjeneste

Ledere og medarbeidere fungerer best friske. Et godt HMS-arbeid kan føre til lavere sykefravær, mer fornøyde ansatte, lavere turnover og økt produktivitet. Vi tilbyr derfor gode og skreddersydde BHT-løsninger for alle typer bedrifter. Hos oss finner dere allmennleger samt en rekke spesialister.

Med bedriftshelsetjeneste hos oss vil alle ansatte i deres virksomhet, inkludert partner og hjemmeboende barn, få medlemspriser på tjenestene hos Legevakt Vest.

Annen nyttig informasjon

Hvorfor samarbeide med vår bedriftshelsetjeneste?

Medlemsfordeler

Samarbeidspartnere

Godkjent bedrifthelsetjeneste (BHT)

Legevakt Vest Bedriftshelsetjeneste er godkjent av Arbeidstilsynet. Vår bedriftshelsetjeneste består av svært dyktige medarbeidere med kompetanse innen arbeidsmedisin, ergonomi, yrkeshygiene, systematisk HMS-arbeid, samt psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.Vår visjon for bedriftshelsetjenesten er ikke å være størst, men best. For oss er det viktigst at vi kjenner våre kunder og at de kjenner oss, slik at samarbeidet med bedriftshelsetjenesten gir merverdi både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Gjennom inngående bransjekunnskap og tverrfaglig arbeid tilbyr vi våre kunder løsninger som er målrettede og bransjetilpasset.

Vi bistår virksomheter i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Bedriftshelsetjenesten er en fagkyndig og rådgivende tjeneste innen forebyggende og systematisk HMS-arbeid, og skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål.I tillegg til å tilfredsstille Arbeidstilsynets krav til kompetanse og kvalitet, tilbyr vi også andre tjenester gjennom Legevakt Vest og våre samarbeidspartnere.

Hvorfor samarbeide med vår bedriftshelsetjeneste?
Noen bransjer er pålagt gjennom egen forskrift å knytte seg til godkjent bedriftshelsetjeneste (se om din virksomhet har plikt her). Andre har plikt som følge av økt risiko for sykdom, skade og psykisk belastning i arbeidet. En del virksomheter velger å knytte seg til en bedriftshelsetjeneste fordi de ser at det lønner seg. Et godt HMS-arbeid kan føre til lavere sykefravær, mer fornøyde ansatte, lavere turnover og økt produktivitet.

Medlemsfordeler
Alle virksomheter som er tilknyttet Legevakt Vest Bedriftshelsetjeneste får unike fordeler gjennom oss. Alle ansatte i virksomheten, inkludert partner og hjemmeboende barn, vil få medlemspriser på tjenestene hos Legevakt Vest. I tillegg tilbyr Ullern Trening rabatterte priser på trening.

Samarbeidspartnere
Legevakt vest BHT har godt samarbeid med følgende aktører:

Møt vår lungelege!


bedriftshelsetjeneste.

Legg inn din epost under og vi vil ta kontakt for å avtale en uforpliktende og gratis veiledningstime.