HMS- kurs (40 timers)

40 timers HMS-kurs– opplæring for arbeidsgiver, ledere, verneombud og AMU-representanter. Frist for påmelding er 1 uke før kurs. Ved for få påmeldte vil kurset kunne bli  avlyst, men det vil gis mulighet for deltagelse på neste kurs.

22, 23 og 26 April og 9, 10, 13. september
Digitalt
10 600,- pr deltaker (BHT kunder får 20% avslag)

HMS-opplæring for ledere og arbeidsgiver

Arbeidsgiver har ifølge Arbeidsmiljøloven ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. Arbeidsmiljøloven § 3-5 slår fast at arbeidsgiver som skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres.

Arbeidsgiver skal videre sørge for at arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollerer andre arbeidstakere har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Legevakt Vest Bedriftshelsetjeneste anbefaler at ledere deltar på vårt 40 timers HMS-kurs.

Verneombud og AMU-representanter

Arbeidsgiveren skal sørge for at verneombud og AMU-representanter får nødvendig opplæring for å utføre vervet på en forsvarlig måte. Minimumskravet er 40 timer opplæring ifølge forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-19. Arbeidsgiveren og arbeidstakerne kan i noen tilfeller avtale kortere opplæringstid enn 40 timer. En slik avtale må være basert på at risikoforholdene i virksomheten, der både karakter og omfang er vurdert, sier at det er forsvarlig med kortere opplæring. En slik forsvarlighetsvurdering bør være skriftlig. Det kan også være snakk om en mer utvidet opplæring der risikoforholdene tilsier det. Her vil vi som bedriftshelsetjeneste kunne gi råd og anbefaling.

Dokumentasjon på gjennomført opplæring

Etter endt opplæring vil kursdeltager får dokumentasjon på gjennomført opplæring. Denne skal inngå i virksomhetens internkontrollsystem, og kan bli krevd fremlagt for Arbeidstilsynet.

Det blir digital undervisning og arbeidsoppgaver knyttet til det systematiske HMS-arbeidet i tiden mellom 2. og 3. kursdag. Oppgavene er bransjetilpassede og kan implementeres i det faktiske HMS-arbeid i virksomheten.

Tidspunkter

22, 23  og 26 April 2024. kl: 08.30 - 15.30 + online kurs via Firmahelse + arbeidsoppgave med risikovurdering

9 + 10 + 13. september kl: 08.30 - 15.30 + online kurs via Firmahelse + arbeidsoppgave med risikovurdering

Påmeldingsfrist 1 uke før kursstart

Bedriftshelsetjeneste

Ledere og medarbeidere fungerer best friske. Et godt HMS-arbeid kan føre til lavere sykefravær, mer fornøyde ansatte, lavere turnover og økt produktivitet. Vi tilbyr derfor gode og skreddersydde BHT-løsninger for alle typer bedrifter. Hos oss finner dere allmennleger samt en rekke spesialister.

Med bedriftshelsetjeneste hos oss vil alle ansatte i deres virksomhet, inkludert partner og hjemmeboende barn, få medlemspriser på tjenestene hos Legevakt Vest.

Annen nyttig informasjon

Hvorfor samarbeide med vår bedriftshelsetjeneste?

Medlemsfordeler

Samarbeidspartnere

Godkjent bedrifthelsetjeneste (BHT)

Legevakt Vest Bedriftshelsetjeneste er godkjent av Arbeidstilsynet. Vår bedriftshelsetjeneste består av svært dyktige medarbeidere med kompetanse innen arbeidsmedisin, ergonomi, yrkeshygiene, systematisk HMS-arbeid, samt psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.Vår visjon for bedriftshelsetjenesten er ikke å være størst, men best. For oss er det viktigst at vi kjenner våre kunder og at de kjenner oss, slik at samarbeidet med bedriftshelsetjenesten gir merverdi både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Gjennom inngående bransjekunnskap og tverrfaglig arbeid tilbyr vi våre kunder løsninger som er målrettede og bransjetilpasset.

Vi bistår virksomheter i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Bedriftshelsetjenesten er en fagkyndig og rådgivende tjeneste innen forebyggende og systematisk HMS-arbeid, og skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål.I tillegg til å tilfredsstille Arbeidstilsynets krav til kompetanse og kvalitet, tilbyr vi også andre tjenester gjennom Legevakt Vest og våre samarbeidspartnere.

Hvorfor samarbeide med vår bedriftshelsetjeneste?
Noen bransjer er pålagt gjennom egen forskrift å knytte seg til godkjent bedriftshelsetjeneste (se om din virksomhet har plikt her). Andre har plikt som følge av økt risiko for sykdom, skade og psykisk belastning i arbeidet. En del virksomheter velger å knytte seg til en bedriftshelsetjeneste fordi de ser at det lønner seg. Et godt HMS-arbeid kan føre til lavere sykefravær, mer fornøyde ansatte, lavere turnover og økt produktivitet.

Medlemsfordeler
Alle virksomheter som er tilknyttet Legevakt Vest Bedriftshelsetjeneste får unike fordeler gjennom oss. Alle ansatte i virksomheten, inkludert partner og hjemmeboende barn, vil få medlemspriser på tjenestene hos Legevakt Vest. I tillegg tilbyr Ullern Trening rabatterte priser på trening.

Samarbeidspartnere
Legevakt vest BHT har godt samarbeid med følgende aktører:

Møt vår lungelege!


bedriftshelsetjeneste.

Legg inn din epost under og vi vil ta kontakt for å avtale en uforpliktende og gratis veiledningstime.