Ergonomi for kontoransatte

Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager er den vanligste årsaken til langtidssykemeldinger i Norge og i Europa. Det er dessverre ikke bare arbeidstakere med de fysiske tyngste jobbene som rammes.

12. september 23 kl. 09-10
Digitalt (webinar)
Medlemsbedrift: 450,- pr pers, ikke medlem: 750,- pr pers

Hva handler kurset om?

Det er fort gjort å tenke at muskel- og skjelettplager bare skyldes tunge løft eller feil sittestilling ved kontorpulten, men problemstillingen er mye mer sammensatt. Det finnes en rekke andre forhold i arbeidsmiljøet som over tid kan påvirke muskel og skjelett. I følge tall fra NAV taper Norge 10 millioner dagsverk hvert år som følge av muskel- og skjelettplager. Ifølge Arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver, best mulig, tilrettelegge arbeidet for arbeidstakerne. Med god forebygging og målrettede tiltak kan man unngå sykefravær. Det er lønnsomt for både bedriften og for ansatte, en slags vinn-vinn situasjon.

For arbeidsgivere som tar problemstillingen på alvor er det mange tiltak som kan gjøres for å forebygge muskel- og skjelettplager. Den første jobben ligger i å få en oversikt over hva slags oppgaver på arbeidsplassen som kan gi økt risiko for plagene. Basert på denne kunnskapen må arbeidsgiver innføre tiltak som forebygger slike plager.

Læringsutbytte:

✓ Hvordan kartlegge din egen arbeidshverdag?    

✓ Innredning av kontorarbeidsplassen

✓ Gode arbeidsstillinger

✓ Variasjon– hva og hvordan

✓ Ulike hjelpemidler

Bedriftshelsetjeneste

Ledere og medarbeidere fungerer best friske. Et godt HMS-arbeid kan føre til lavere sykefravær, mer fornøyde ansatte, lavere turnover og økt produktivitet. Vi tilbyr derfor gode og skreddersydde BHT-løsninger for alle typer bedrifter. Hos oss finner dere allmennleger samt en rekke spesialister.

Med bedriftshelsetjeneste hos oss vil alle ansatte i deres virksomhet, inkludert partner og hjemmeboende barn, få medlemspriser på tjenestene hos Legevakt Vest.

Annen nyttig informasjon

Hvorfor samarbeide med vår bedriftshelsetjeneste?

Medlemsfordeler

Samarbeidspartnere

Godkjent bedrifthelsetjeneste (BHT)

Legevakt Vest Bedriftshelsetjeneste er godkjent av Arbeidstilsynet. Vår bedriftshelsetjeneste består av svært dyktige medarbeidere med kompetanse innen arbeidsmedisin, ergonomi, yrkeshygiene, systematisk HMS-arbeid, samt psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.Vår visjon for bedriftshelsetjenesten er ikke å være størst, men best. For oss er det viktigst at vi kjenner våre kunder og at de kjenner oss, slik at samarbeidet med bedriftshelsetjenesten gir merverdi både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Gjennom inngående bransjekunnskap og tverrfaglig arbeid tilbyr vi våre kunder løsninger som er målrettede og bransjetilpasset.

Vi bistår virksomheter i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Bedriftshelsetjenesten er en fagkyndig og rådgivende tjeneste innen forebyggende og systematisk HMS-arbeid, og skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål.I tillegg til å tilfredsstille Arbeidstilsynets krav til kompetanse og kvalitet, tilbyr vi også andre tjenester gjennom Legevakt Vest og våre samarbeidspartnere.

Hvorfor samarbeide med vår bedriftshelsetjeneste?
Noen bransjer er pålagt gjennom egen forskrift å knytte seg til godkjent bedriftshelsetjeneste (se om din virksomhet har plikt her). Andre har plikt som følge av økt risiko for sykdom, skade og psykisk belastning i arbeidet. En del virksomheter velger å knytte seg til en bedriftshelsetjeneste fordi de ser at det lønner seg. Et godt HMS-arbeid kan føre til lavere sykefravær, mer fornøyde ansatte, lavere turnover og økt produktivitet.

Medlemsfordeler
Alle virksomheter som er tilknyttet Legevakt Vest Bedriftshelsetjeneste får unike fordeler gjennom oss. Alle ansatte i virksomheten, inkludert partner og hjemmeboende barn, vil få medlemspriser på tjenestene hos Legevakt Vest. I tillegg tilbyr Ullern Trening rabatterte priser på trening.

Samarbeidspartnere
Legevakt vest BHT har godt samarbeid med følgende aktører:

Møt vår lungelege!


bedriftshelsetjeneste.

Legg inn din epost under og vi vil ta kontakt for å avtale en uforpliktende og gratis veiledningstime.