Våre hovedarbeidsområder: 

Legevakt Vest Bedriftshelsetjeneste skal bistå arbeidsgiver i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold i virksomheten. Bedriftshelsetjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål. Vi er en fagkyndig og rådgivende tjeneste.

Vår bedriftshelsetjeneste består av medarbeidere med høy kompetanse innen arbeidsmedisin, ergonomi, yrkeshygiene, systematisk HMS-arbeid, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.


● Planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringer
● Utarbeidelse av internkontroll i helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet
●  Kartlegge arbeidsmiljøet, foreta undersøkelser og vurdere risiko
● Foreslå og gjennomføre tiltak som kan forebygge helseskader og yrkessykdom
● Overvåke og følge opp arbeidstakernes helse når arbeidssituasjonen tilsier det
● Foreslå og gjennomføre tilrettelegging av arbeidet for den enkelte
● Informasjon og opplæring om helse-, miljø- og sikkerhet
● Oppfølging av henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Arbeidsmedisin

Ergonomi

Organisatorisk og psykosialt

Yrkeshygiene

Systematisk HMS

Legevakt vest bedriftshelsetjeneste.

La oss sende deg et uforpliktende tilbud.